BabyView Curaçao

BabyView is een zelfstandige echoscopie praktijk van Ingrid Abendanon-Mac-Donald. Ingrid is van beroep radiodiagnostisch laborante en is meer dan 25 jaar in dit beroep werkzaam. Daarnaast is zij gediplomeerd echoscopiste en alszodanig ruim 10 jaar werkzaam.

BabyView richt zich specifiek op de echoscopie bij zwangerschap. Tijdens een echosessie worden er beelden zichtbaar gemaakt van het ongeboren kind. Deze beelden worden afgedrukt en op CD opgenomen. Verder bestaat er de mogeljkheid om een DVD-opname te maken van de gehele echosessie, waardoor ook de bewegingen van het kindje worden vastgelegd.

BabyView is de eerste en tot dusverre de enige 3-D echopraktijk op Curaçao, Nederlandse Antillen. BabyView staat geregistreerd bij de officiële instanties, zoals de Kamer van Koophandel en Nijverheid en De Inspectie der Belastingen.

BabyView is van mening dat echoscopie bijdraagt tot het versterken van de speciale en intieme band tussen de ouders en het nog ongeboren kindje. BabyView richt zich niet op medische aspecten van de zwangerschap, maar de echoscopiste kan, juist vanwege haar ruime kennis en ervaring, wel zien of alles in orde is. Er dus sprake van een extra toegevoegde waarde bij het verrichten van de echo. Mochten er afwijkingen geconstateerd worden, dan zal BabyView, in overleg met de ouders, contact opnemen met de zwangerschapbegeleding voor eventueel nader onderzoek.


Jul 18, 2013 | Category: Uncategorized | Comments: none

 


Leave a Reply